VIP DIVE TENERIFE

HÍREK

2012. március 9.
Nemsokára kezdetét veszi a Teknős világ játékunk! >>

2012. február 5.
Akik munkáját a Vip Dive csapata segíti! >>

Legszebb pár megtalálása!

Legyetek ti a legszebb pár!

1. Részvételi feltételek
A nyereményjáték szervezője a Kék Álom KSE (2461 Tárnok, Madách utca 20.) a továbbiakban Szervező.
A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, kivéve a Kék Álom KSE (2461 Tárnok, Madách utca 20.) munkatársai, továbbá a játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek munkatársai és ezek közeli hozzátartozói, a Ptk. 685 § (b) bekezdésének alapján.

2. A játék leírása
A játék egyszintű nyerési lehetőséget kínál: Legszebb pár Tenerifén 2012 játék: A fényképet feltöltött játékosokra szavazni lehet. Mindenkinek esélye van ingyen nyaralást nyerni, amennyiben like-olta a Vipdive oldalát facebook-on. A nyaralás tartalmazza az 1 hetes szállást Tenerifén és egy próbamerülést a Vipdive csapatával.
Minden olyan játékos, aki like-olta az oldalt, feltölthet magáról és párjáról egy képet, ezzel benevez a képek versenyébe. A játékos a legszebbpartenerifen2012@gmail.com e-mail címre küldheti el a kiválasztott képet, és az e-mailben kapott visszajelzés után vehet részt a játékban. A játék során a regisztrált játékos szavazhat a többiek által feltöltött képekre (sajátjára nem). A szavazat leadása azt jelenti, hogy like-olnia kell annak a képét, akire szavaz.
A játék végén amennyiben szavazategyenlőség állna elő, úgy a korábban regisztrált játékos kerül előbbre a listán. A nyertes pár próbamerüléséről fénykép valamint videofelvétel készül, melyet a elküldött fotókkal együtt, a szervezőnek joga van felhasználni, bármilyen idő és térbeli korlátozás nélkül (pl. a promóciós, www.vipdivetenerife.com és a Vipdive facebook oldalára történő feltöltésre stb.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyerteseket más módon is bemutatja a média szereplőinek (pl. sajtóközlemény, PR cikkek stb.) . A feltöltött fotók csak a moderátor engedélye után kerülnek ki az internet oldalra, így a játék szervezője jogosult visszautasítani az internet oldalon történő megjelenést, amennyiben az sérti a jóizlést, hatályos törvénybe ütközik, illetve ellentétes a játék szellemével. A megjelent képek kapcsán minden felelősség a képet elküldő játékost terheli. A Legszebb pár Tenerifén 2012 játékban csak az vehet részt, aki a kép beküldésével elfogadta a jelen szabályzatot és megfelel a fenti feltételeknek. A játékosról feltöltött kép csak a moderálás után válik láthatóvá a Vipdive Tenerife facebook oldalán. Játékos csak saját képét töltheti fel, amennyiben a feltöltött képről kiderül, hogy nem a játékost ábrázolja, úgy az a játékból történő azonnali kizárást vonja maga után.

3. A játék időtartama
A nyereményjáték időtartama 2012. április 15-től 2012. május 31-ig.

4. A nyertes
A Legszebb pár Tenerifén 2012 játékban résztvevők közül a legtöbb szavazatot kapott fénykép tulajdonosa 1 hetes nyaralást és egy próbamerülést nyer Tenerifén a VipDive jóvoltából. Az egy hetes nyaralás időpontját a Szervező határozza meg, viszont a próbamerülést az 1 hetes időintervallumon belül a nyertes (a Szervezővel való egyeztetéssel) maga döntheti el. A játék eredményhirdetésének időpontja: 2012. június 1. A 2. legtöbb szavazatott kapott játékos, mint tartalék nyertes, abban az esetben válhat jogosulttá a nyereményre, ha utóbb kiderül, hogy a nyertes a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg, illetve ha a megadott határidőn belül nyereményéért nem jelentkezik.

5. Nyertes értesítése
A Szervező a játék nyertesét a játék utolsó napját követően facebook-on e-mailben értesíti. A játék díjának átvétele az e-mailen keresztüli értesítés után, a nyertessel való telefonos egyeztetést követően történik meg. A nyeremény átvételekor a nyertesnek igazolnia kell személyi igazolvánnyal és lakcím kártyával személyazonosságát és lakcímét. A nyereményigény elévül a nyertes meghirdetésétől számított 15 nap után.

6. Személyes adatok
Azáltal, hogy a nyertes a játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (pl. név, cím, e-mail cím stb.) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa –mindaddig, amíg írásban nem tiltja meg a Szervező számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes. Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a játékban résztvevők nevét, fotóját tömegtájékoztatási médiában. A játék nyertese hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakóhelyének megnevezése nyilvánosságra kerüljön, ill hogy a Szervező a próbamerülésről készült hang, illetve képfelvételt a www.vipdivetenerife.com és a Vipdive facebook oldalán elhelyezze és elérhetővé tegye a nyilvánosság számára is. A Legszebb pár Tenerifén 2012 játék kapcsán szervezett rendezvényeken (pl. utcai promóció, sajtótájékoztató) résztvevő, közreműködő, megjelenő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy szóbeli tájékoztatás után, az eseményről készült fotókon szerepeljenek, illetve azok sajtókiadványokban megjelenjenek.

7. A nyereményadó
A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A díjak átvételéhez kapcsolódó egyéb költségek (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik.

8. Nyereményjáték leírása és a részvételi szabályzat elérhetősége
A nyereményjáték leírása és a részvételi feltételek, illetve a játék szabályzata megtalálhatók a www.vipdivetenerife.com oldalon.

9. Vegyes rendelkezések
A játékban való részvétel a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti. A Szervező a nyereményjátékkal kapcsolatban érkező kérdésekre, problémákra írásban, e-mailen keresztül válaszol. A nyeremény átvétele után a további felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (banner stb.) megjelenő fotók csak illusztrációk.

10. Adatkezelési szabályok
Tájékoztatjuk, hogy a nyertes a játék keretében megadott adatait a Kék Álom Búvár KSE (2461 Tárnok, Madách utca 20.) kezeli. A regisztráció a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat. Az adatkezelés időtartama az Ön visszavonó nyilatkozatának beérkezéséig tart. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését, kérésre tájékoztatást kaphat az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, adatkezelési tevékenységéről. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát kérjük, hogy juttassa el a Kék Álom Búvár KSE 2461 Tárnok, Madách utca 20. címre. A borítékon tüntesse fel Legszebb Par Tenerifén 2012 nyereményjáték. Adatkezelést megszüntető nyilatkozatát a következő e-mail címre is eljuttathatja: legszebbpartenerifen2012@gmail.com . Kérjük az email-ben ugyancsak tüntesse fel, hogy Legszebb pár Tenerifén 2012 nyereményjáték. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek, így a nyereményjáték adatbázisába sem kerülhet be és így nem nyerhet. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

A regisztrált személy által tett nyilatkozatok
A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem: Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok a regisztrációm során megadott adataimat (név, lakcím, telefonszám, email-cím) üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy ugyanezen célból és időtartamra a megadott adataimat a Kék Álom Búvár KSE (2461 Tárnok, Madách utca 20) cégcsoport alábbi tagvállalatai számára átadja. Hozzájárulok, hogy az adatkezelők elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre.

Vissza az oldal tetejére